Nissbackan kartanolle oma sivu! – Denna sida fokuserar på Nissbacka Gårds historia!

Tämä sivu keskittyy 2.12.2020 eteenpäin Nissbackan kartanon historiaan. Laila Pullisen veistospuistoa ja kotimuseota etsivän tulee vastedes suunnata osoitteeseen: /// http://www.lailapullinen.fi/

Denna sida fokuserar sen ds 2 december 2020 på Nissbacka gårds historia. Den som letar efter Laila Pullinens skulpturpark och hemmuseum bör hedanefter dirigera sig till adressen: http://www.lailapullinen.fi/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s